Vriend van Red het Talent - Comandi Dashboards

Comandi Dashboards
Comandi's directeur Dewi Vermeulen is de ontwikkelaar van Comandi Management Dashboard, dat directies en managers in één oogopslag inzicht geeft in de bedrijfsprestaties, waardoor de organisatie doeltreffender dan ooit kan worden aangestuurd. Het dashboard kan het beste worden vergeleken met het instrumentenpaneel in de cockpit van een vliegtuig. De visualisatie van onderliggende rapporten en statistieken zorgt voor enorme tijdwinst bij het nemen van vitale beslissingen. Cijfers uit het verleden zijn direct zichtbaar en alle indicatoren uit business software worden real time overzichtelijk weergegeven dankzij de volautomatische dataverzameling. Ook voor accountants en bedrijfsadviseurs is dit een uiterst waardevolle toevoeging op de bestaande dienstverlening omdat adviezen aan de hand van actuele inzichten kunnen worden gegeven. Dat maakt Comandi Management Dashboard zowel het meest efficiënte als meest effectieve sturingsinstrument in hedendaagse bedrijfsvoering. 

'Daar kan werkelijk niets tegenop...'
Comandi ondersteunt de positieve missie van Red het Talent vanuit de overtuiging dat het cruciaal is om kinderen de kans te bieden zichzelf te ontwikkelen. Dewi Vermeulen: “De jeugd van nu is de generatie die straks op eigen kracht Zuid-Afrika verder gaat opbouwen. Daarom vind ik het belangrijk dat de jeugd wordt gestimuleerd om de eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Dat is niet alleen goed voor de persoonlijke vorming, maar het heeft ook een positieve invloed op de veiligheid en economische kracht van het land. Het zou fantastisch zijn wanneer de straatkinderen van nu mede dankzij Red het Talent uitgroeien tot ondernemers en leiders van de toekomst. Als je je lot in eigen hand kunt nemen, zijn de mogelijkheden onbegrensd. Als ondernemer heb ik die kans gegrepen en ik gun anderen hetzelfde gevoel van trots zijn op resultaten die je zelf bereikt. Daar kan werkelijk niets tegenop. En als Vriend van Red het Talent kom ik ook nog eens in contact met gelijkgestemde zielen. Dat ervaar ik als een mooie bonus.” 
naar de website