De Vrienden van Red het Talent

De Vrienden van Red het Talent is de officiele business club van Stichting Red het Talent. Gezamenlijk dekken zij met hun lidmaatschap de bedrijfskosten van de stichting, waardoor het donatiegeld maximaal ten goede komt van de straatkinderen.

Eens per kwartaal komt de business club, op een exclusieve locatie, bij elkaar om hun tijdens themabijeenkomsten die de ontwikkeling van Stichting Red het Talent versterken. Daarnaast krijgen zij de gelegenheid om jaarlijks één van de projecten in Zuid-Afrika te bezoeken en daar met eigen ogen te zien wat Red het Talent met de straatkinderen bereikt. De reis- en verblijfkosten zijn daarbij voor eigen rekening. Tevens verzorgt Stichting Red het Talent dat iedere Vriend maximaal in beeld komt via de uitingen, wat ten goede komt van de MVO uistraling van de ondernemers.

 

Voor 1.000 euro (exclusief BTW) per jaar ben jij ook Vriend van Red het Talent.

Voor interesse of vragen kan je contact met ons opnemen via het contactformulier of per mail (vrienden@redhettalent.nl). Bellen mag natuurlijk ook: 085 273 374.