"Het is tijd om door te pakken"

Het is tijd om door te pakken. Deze maand bestaat Stichting Red het Talent 5 jaar. Wat in 2012 als een persoonlijk doel begon, is uitgemond in een gedegen organisatie die structureel het verschil maakt voor straatkinderen in Zuid-Afrika. In de afgelopen periode hebben de activiteiten op een laag pitje gestaan, maar daar was een goede reden voor. Die wil ik graag met jullie delen.

Toenemende rol overheid
Ons project in Kaapstad - The Homestead - dat tijdens onze evenementen Tour for Talent en Golf for Talent wordt bezocht, heeft inmiddels een stabiele basis en een solide management. Ook het aantal kinderen op straat is en blijft laag. De preventieve programma’s draaien op volle toeren. De Zuid-Afrikaanse overheid betaalt een substantieel deel van de kosten en dat is in de voorbije jaren alleen maar toegenomen. Directeur Paul Hooper van The Homestead is in overleg om onze succesvolle programma's ook in Durban en Johannesburg uit te rollen. Dat is natuurlijk goed nieuws, maar tot de structuur duidelijk is, moeten we nog even geduld hebben voordat wij ook daar onze tanden in kunnen zetten.

Re-integratie
Je zou dus kunnen zeggen dat we onze oorspronkelijke doelstelling voor een belangrijk deel hebben bereikt. Mede dankzij onze bemoeienis participeert de overheid volop in de opvang van straatkinderen in Zuid-Afrika. Daarom is, wat mij betreft, nu het moment aangebroken om de focus te verleggen van de start naar het vervolg. Wat we namelijk nog wel zien, is een enorme uitdaging als het gaat om de re-integratie van (voormalige) straatkinderen in de maatschappij. Op dat gebied is het gewenste niveau zeker nog niet bereikt. De belangrijkste oorzaak is het tekort aan beschikbare én betaalbare expertise in de vorm van maatschappelijk werkers en leraren. En juist daar zie ik kansen voor Stichting Red het Talent. Alleen heb ik daar jullie hulp bij nodig. 

Kennisdeling
Ik wil een kennisdelingsprogramma opstarten waarbij ik studenten Maatschappelijk Werk & Dienstverlening en studenten Onderwijs & Opvoeding in Nederland betrek. Zij krijgen dan de kans om stage te lopen of ervaring op te doen bij onze projecten. Studenten in Nederland zijn vaak beter opgeleid dan studiegenoten in Zuid-Afrika. Ook de kosten voor studenten zullen veel lager uitvallen dan voor lokale gekwalificeerde krachten. Daarmee denk ik een win-win situatie te creëren waar zowel de straatkinderen als de studenten van profiteren.

Onderzoek en ondersteuning
In het laatste kwartaal van dit jaar wil Stichting Red het Talent in eerste instantie een haalbaarheidsonderzoek (laten) doen. Daarbij is de achterliggende gedachte dat de Nederlandse studenten van A tot Z door ons op locatie worden gefaciliteerd. Uit het onderzoek moet naar voren komen hoe wij de nieuwe plannen optimaal kunnen uitvoeren. 

Daarnaast wil de stichting de bestaande projecten in Kaapstad en het preventieve surfprogramma van Tom Hewitt in Durban blijven ondersteunen.

Kosten
De nieuwe plannen brengen onvermijdelijk kosten met zich mee. Tegelijk zijn die in verhouding laag. Wanneer 4 stagiairs dezelfde output leveren als 2 lokale FTE’s (en waarom niet?) zijn de stagiairs - die hun eigen reis- en verblijfkosten betalen - vele malen goedkoper. Bovendien hebben zij een hoger opleidingsniveau. Dat mes snijdt dus aan twee kanten. Ons uitgangspunt is hoe dan ook om organisatorisch kostenefficiënt te werken, zodat binnenkomende gelden maximaal aan concrete projecten kunnen worden toegewezen. 

De volgende stap
Willen jullie helpen met kennis, ervaring of natuurlijk met geld? Maak dan samen met Stichting Red het Talent het verschil. Om te beginnen nodig ik jullie uit om een bezoek te brengen aan onze vernieuwde website: www.redhettalent.nl. Daar vind je onder meer de mogelijkheid om eenmalig of maandelijks te doneren. Zowel zakelijke donaties (we sturen netjes een factuur) als privé donaties kunnen wij goed gebruiken om het niveau van re-integratie te verhogen. Want dat is nu het doel, dat is de volgende stap om straatkinderen een perspectief op een beter leven te geven!

Als je meer wilt weten over de plannen van Stichting Red het Talent, hoor ik graag van jullie. Zoals jullie weten, ben ik altijd bereid om een persoonlijke toelichting te geven.

Met vriendelijke groet,
Stichting Red het Talent

Leon Leeferink
Founder 

Geef nu!

Geef nu éénmalig een bedrag of geef maandelijks door middel van een automatische incasso. Met jouw gift draag je bij aan de verbetering van de levens van straatkinderen in Zuid-Afrika.

Vrienden van Red het Talent

 • Dit is wijs groep // Red het Talent
 • Tauro // Red het Talent
 • TekstBuis // Red het Talent
 • zoetemelk media service // Red het Talent
 • Hashtag Recht // Red het Talent
 • MD Service // Red het Talent
 • DM Projectorganisatie & Bouwadvies // Red het Talent
 • Pursue PT // Red het Talent
 • Bike Koerier Alphen // Red het Talent
 • ENNL Effective Business Solutions // Red het Talent
 • Roks Comfort // Red het Talent
 • Flynth adviseurs en accountants // Red het Talent
 • P.G.M. Bakker Vastgoed // Red het Talent
 • WEA Gouda // Red het Talent
 • Makelaardij Van Brussel // Red het Talent
 • Gopisingh - Van Os Notarissen // Red het Talent
 • The Force Online B.V. // Red het Talent