Missie - Visie

Missie
Als transparante non-profit organisatie het probleem van straatkinderen in Zuid-Afrika oplossen.

Visie
Samen met bestaande (of nog op te starten) projecten systematisch bouwen aan sociale vangnetten voor straatkinderen. Deze projecten voorzien wij van financiële middelen en kennis.

Strategische speerpunten: 
- Herkenbare projecten ondersteunen: financieel & advies in ZA;
- Door ontwikkelen van werkwijze bij de projecten in ZA;
- Het faciliteren van kennisdeling tussen de projecten in ZA;
- Het bouwen aan een sterk, zakelijk netwerk in NL;
- Donaties ontvangen vanuit zakelijke en private fondsen;
- Het organiseren van fondsenwervende (sport)evenementen;
- Het organiseren van teambuilding activiteiten bij onze projecten in ZA vanuit NL;
- IT gebruiken voor efficiency en transparantie.