90 procent minder straatkinderen in Kaapstad!

Sinds het jaar 2000 is het aantal straatkinderen in Kaapstad(Zuid-Afrika) met 90% gedaald.  Tijdens de millenniumwisseling leefde er zo’n 800 kinderen op straat. Het gaat hier om kinderen die dag en nacht op straat (over)leven. Vandaag de dag zijn dat er minder dan honderd, waarvan er minder dan 10 in de ‘city centre’ van Kaapstad. Stichting Red het Talent is trots hieraan substantieel bij te dragen en is haar sponsoren dankbaar. Er is een verschil gemaakt, maar er moeten nog stappen gezet worden voordat het einddoel behaald is: geen straatkinderen meer. Het werk van ons project daar, The Homestead, is fantastisch.

Door de werkwijze van de projecten in Zuid-Afrika, die grotendeels ontwikkeld is door Paul Hooper (directeur The Homestead) en continue doorontwikkeld wordt door de driehoek: project - lokale overheid - Stichting Red het Talent, is het systeem veranderd waardoor er stapsgewijs een sociaal vangnet ontstaat voor straatkinderen. Lees hier meer over de werkwijze.

Ondanks het succes dat het aantal straatkinderen in Kaapstad drastisch gedaald is zijn we er nog niet. De werkwijze moet in stand gehouden worden omdat er dagelijks nog tientallen kinderen in de diverse programma’s van het project zitten. Paul Hooper meldt het volgende hierover: “Het werk wat nog verbeterd moet worden is met de families en community’s waar de kinderen vandaan komen. Tevens zou het enorm helpen als (oa. toeristen) niets geven aan kinderen die op straat bedelen. De kinderen op straat vluchten van de verschrikkelijke omstandigheden thuis. Ze rennen weg van mishandeling, trauma’s en misbruik. De kinderen die honger hebben, omdat hun ouders het geld opmaken en verkeerde dingen, kunnen bij ons terecht. Op het moment dat zij ‘beloond’ worden voor het bedelen blijven ze het doen en zal er niets veranderen.”

Stichting Red het Talent blijft het werk van The Homestead in Kaapstad steunen en kan alle donaties goed gebruiken zodat het doel bereikt kan worden: geen straatkinderen meer in Zuid-Afrika!

Deel dit bericht: