Donatiebestemmingen

Kies hier een directe bestemming voor jouw donatie. Wij brengen je op de hoogte wanneer het benodigde bedrag bij elkaar is. Ook sturen wij updates met verslagen en bewijsmateriaal.

Het werkt heel simpel: kies een bestemming, bepaal het bedrag en selecteer de betalingsvoorkeur.
Alle donatiemogelijkheden die hieronder staan, zijn eerst goedgekeurd door Stichting Red het Talent. Je mag ervan uitgaan dat alle donaties het leven van de straatkinderen beter maken, overeenkomend met de werkwijze van Red het Talent.

Iedere donatie telt! Alle grote en kleine bedragen worden optimaal besteed.

Kies hier uw project

UITGEVOERD: Groentetuin Khayelitsha

Een groentetuin in de shelter van The Homestead, midden in Khayelitsha. Met dit programma leren de kinderen hoe ze hun eigen eten kunnen maken. Natuurlijk wordt het eten gebruikt voor het project zelf. Mocht er eten over zijn, dan verdelen wij dit in de lokale maatschappij.Buiten de grote steden is het in Zuid-Afrika een gewoonte dat ieder huis een eigen groentetuin heeft. Hier verb
0% donaties
€ 0,00 binnen
€ 3.500,- doel

UITGEVOERD: Kerstcadeau aftercare Durban

Veel kinderen zijn in 2013 gereïntegreerd in thuis- of familiesituaties. Maar omdat het veel tegelijk waren, heeft uMthombo moeite gehad met het op peil houden van het Aftercare programma. Ieder gezin verdient evenveel aandacht, maar er is te weinig gespecaliseerd personeel. Om de situatie stabiel te houden hebben wij de families een kestcadeau gegeven. Denk hierbij aan een goede ke
0% donaties
€ 0,00 binnen
€ 916,- doel

UITGEVOERD: Voetbalprogramma Durban

In Durban maakt sport het grote verschil. Het surfprogramma is reeds op het gewenste niveau gebracht en nu is het voetbalprogramma aan de beurt. Om de kinderen ook met voetbal van de straat te krijgen, en vooral te houden, is een investering in de voetbal faciliteiten noodzakelijk.Het WK Voetbal voor Straatkinderen (SCWC2014) wordt in Rio de Janeiro gehouden en het voetbal
0% donaties
€ 0,00 binnen
€ 2.600,- doel

UITGEVOERD: Extra bijdrage salaris uMthombo

Alle medewerkers van het project in Durban doen hun werk met hun hart. Dat komt voor een deel omdat het meestal voormalige straatkinderen zijn. Zij krijgen een laag salaris, te laag voor de expertise die zij hebben. Een eenmalig verhoging van de salarissen is dan ook hard nodig, ook om de concurrentie met andere organisaties aan te kunnen gaan. Met deze eenmalige verhoging wordt het
0% donaties
€ 0,00 binnen
€ 2.113,- doel

UITGEVOERD: Onderhoud SNCS

Surfers Not StreetChilderen is een team met voormalige straatkinderen. Zij inspireren kinderen die nog op straat (over)leven om van de straat te gaan. Het team legt de focus op Afrika, maar werkt wereldwijd om de rechten van straatkinderen te verbeteren. Bovendien kan dit team ingezet worden voor fondsenwerving bij evenementen. Wij hebben veel vertrouwen in dit team en wil
0% donaties
€ 0,00 binnen
€ 4.200,- doel

UITGEVOERD: Eten en Drinken Kaapstad

Met deze donatie krijgen de kinderen in alle programma's van het project The Homestead een jaar lang eten en drinken. Een belangrijke basisbehoefte voor iedereen. Dagelijks krijgen ruim honderd kinderen, die opgenomen zijn in onze programma's, te eten.Veel kinderen hebben geen eten op straat en komen daarom uit zichzelf naar het Drop-In Center. De deur staat hier altijd open voor de kinderen. Eenm
0% donaties
€ 0,00 binnen
€ 8.400,- doel